Category Advance Vietnamese

Travel topic: KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH HÀ GIANG. In this lesson you will read an article about Travelling to Ha Giang. I hope you fin it is easy to reach to Ha Giang by yourself: 1. ĐỊA ĐIỂM  (LOCATION):  Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam.  Hà Giang Việt Nam Phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang. Hà Giang giáp Trung Quốc (China). Hà Giang ...
Read More
Back to top