Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

How to pose a question in Vietnamese language!!!

How to pose a question ” à, không, đúng không, phải không?”1. Chị là Lan đúng không?………………………………………………………                 2. Chị muốn uống trà đá à?…………………………………………………….                 3. Anh ấy thông minh không?………………………………………………….     4. Chị ấy là giáo viên đúng không?……………………………………………     […]