How to pose a question in Vietnamese language!!!

How to pose a question ” à, không, đúng không, phải không?”
1. Chị là Lan đúng không?
………………………………………………………                 
2. Chị muốn uống trà đá à?
…………………………………………………….                 
3. Anh ấy thông minh không?
………………………………………………….     
4. Chị ấy là giáo viên đúng không?
……………………………………………                 
5. Em ấy uống trà chanh không?
………………………………………………                 
6. Chú ấy không thích bia đúng không?.
……………………………………..                 
7. Em sống ở Hà Nội phải không?
……………………………………………..                 
8.Chị có viết thư cho (for) anh ấy không?
……………………………………                             
9. Anh có thích bún chả không?.
………………………………………………                             
9. Cô giáo có thích Hà Nội không?.
……………………………………………                  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *