Jobs in Vietnamese

jobs in vietnameseIn this lesson we will review how to ask someone’s jobs in Vietnamese. There are  few different ways to ask for jobs in Vietnamese Language. 

Here is pattern for asking jobs in Vietnamese. The following sentences is differents to ask for someone’s jobs in Vietnamese. You have remember how to say jobs in Vietnamese in differents ways to understand when people jobs in Vietnamese in different ways

Question:                                                                     

Jobs in Vietnamese
Cảnh sát: policeman

 

–  Anh làm nghề gì?

–  Anh làm gì?

– Anh làm công việc gì?

 Answer:

– Someone là Jobs

Listen to the audio about jobs in Vietnamese

1. Chị ấy làm gì? What is her job?

2. Chị ấy là y tá? She is a nurse.

3. Anh ấy là giám đốc: He is director.

4. Bạn làm nghề gì? What is your job?

5.  Cảnh sát: policeman

6. Đầu bếp: chef

7. Bác sĩ: doctor

8. Lái xe: driver

9. Hoạ sĩ: painter

10. Nhà báo: journalist

11. Công nhân: worker

12. Học sinh: puppil

13. Giáo viên: Teacher

 

Cô ấy là giáo viên

– Anh ấy làm giáo viên

 

15. Kỹ sư: architecter

16: nội trợ: housewife

17. Chị có phải là giáo viên không? Are you teacher?

18. Chị Phương là tiếp viên hàng không?: Phuong is a flight attendance.

20. Ba

Above are important words for Jobs in Vietnamese Language. To improve your speaking, try to use the above Jobs in Vietnanmese in the sentences.

Goodluck with your study

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *