how to say what is this in vietnamese?

What is this in Vietnamese? Đây là cái gì? 

Learning how to say What is this in Vietnamese is one of the best way to help you to improve your Vietnamese. Whether you are in Vietnamese or You are going to traveling. Learning how to say what is this in Vietnamese to order food or shopping.

Lets get started with simple question: “What is this?” in Vietnamese. 

– What is this? Đây là cái gì?

– Đây là cái bàn: This is table.

– Nó là cái gì? What is this?

– Nó là cái đài: It is radio.

–  Kia là cái tủ lạnh phải không? That is fridge, isnt it?

To know learn more words classifer, please our previous lesson: HERE

armchair ghế có tay vịn
bed giường
bedside table bàn để cạnh giường ngủ
bookcase giá sách
Book  sách
chair ghế
chest of drawers tủ ngăn kéo
clock đồng hồ
coat stand cây treo quần áo
coffee table bàn uống nước
cupboard tủ chén
desk bàn
double bed giường đôi
dressing table bàn trang điểm
drinks cabinet tủ rượu
filing cabinet tủ đựng giấy tờ
mirror gương
piano đàn piano
sideboard tủ ly
single bed giường đơn
sofa ghế sofa
sofa-bed giường sofa
stool ghế đẩu
table bàn
wardrobe tủ quần áo

Household appliances
: Thiết bị gia dụng

alarm clock đồng hồ báo thức
bathroom scales cân sức khỏe
Blu-ray player đầu đọc đĩa Blu-ray
CD player máy chạy CD
DVD player máy chạy DVD
electric fire lò sưởi điện
games console máy chơi điện tử
gas fire lò sưởi ga
hoover hoặc vacuum cleaner máy hút bụi
iron bàn là
lamp đèn bàn
radiator lò sưởi
radio đài