how to talk about weather in Vietnamese

How do you talk about the weather in Vietnamese? Whether you’re enjoying the sunshine, snow, or something in between, this free audio lesson will teach you tons of  describing weather whihc  you can use in conversation.

Whether you’re traveling in to Vietname or You are in Vietnamese. This lesson will cover how to talk about the weather in Vietnamese language.

This lesson is including basic words and advance words of describing weather in Vietnamese.

So let’s get started!

How to talk about Weather in Vietnamese:

– Thời tiết: Weather

Hôm nay thời tiết như thế nào?: How is the weather today?

Hôm nay trời rất lạnh: today is cold.

– Ngày mai trời mưa cả ngày: It will rain all day tomorrow.

– Lạnh: cold

Weather in Vietnamese
Hôm nay trời lạnh quá

– Ấm: warm

– Nắng: sunny

– Mưa rào: shower

– Mưa phùn: drizzle

– Nóng: hot

Ẩm: hot – Ẩm: humid

– Đầy mây: cloudy

– có tuyết: snow

Ngày mai trời có nóng không?

– Trời lạnh: It is cold.

 – Nóng: hot

– Nắng: sunny

– Thời tiết rất tốt: Weather is very good.

Vocabulary: Weather in Vietnamese Language

sun mặt trời
sunshine ánh nắng
rain mưa
snow tuyết
hail mưa đá
drizzle mưa phùn
sleet mưa tuyết
shower mưa rào (mưa nhẹ)
mist sương muối
fog sương mù
cloud mây
rainbow cầu vồng
wind gió
breeze gió nhẹ
strong winds cơn gió mạnh
thunder sấm
lightning chớp
storm bão
thunderstorm bão có sấm sét
gale gió giật
tornado lốc xoáy
hurricane cuồng phong
flood
frost băng giá
ice băng
drought hạn hán
heat wave đợt nóng
windy có gió
cloudy nhiều mây
foggy nhiều sương mù
misty nhiều sương muối
icy đóng băng
frosty giá rét
stormy có bão
dry khô
wet ướt
hot nóng
cold lạnh
chilly lạnh thấu xương
sunny có nắng
rainy có mưa
fine trời đẹp
dull nhiều mây
overcast u ám
humid ẩm

Gió: wind – Chớp: lightning – Rainbow: cầu vòng – Sét: thunder bolt – Sao: star – frost: sương – Hôm nay trời bao nhiêu độ: What is temperature today? – Hôm nay 20 độ: Today is 20 degree today. – Tạnh mưa rồi: it stops raning – Vẫn còn mưa: stil raining – Tôi thích khí hậu nhiệt đới: i like tropical weather – Tôi không thích khí hậu nóng và ẩm: I dont like hot and humid. – Ở đâu có tuyết: where is there snow? – Ở Sapa có tuyết: There is snow in Sapa. Th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *