Nationality in Vietnamese Language

Nationality in Vietnamese Language
In this lesson, we will learn how to describe nationality in Vietnamese Language.

Người Việt Nam

 

I. How to ask ” Nationality in Vietnamese Language:

1. Subject là người nước nào? ( which nationality you are?)

2. Suject từ đâu đến? (Where do you come from?)

3. Subject là người Việt Nam đúng không? ( Are you Vietnamese?)

II. List of nationality, Language and country in Vietnamese Language:

Người: People, Nationality ( Người Pháp (French People), Người Đức ( German)……………

Nước: country (Nước Anh (England), Nước Pháp ( France), Nước Mỹ ( American)…….

Tiếng: Language ( for instance: Tiếng Anh (English), Tiếng Pháp (French), Tiếng Việt (Vietnamese Language)……..

Here is the list of Nationality, Language and country in Vietnamese:

 

Item

Country (Nước)

Tiếng (Language

Người (Nationality)

Vietnam Nước Việt Nam Tiếng Việt (Nam) Người Việt (Nam)
France Nước Pháp Tiếng Pháp Người Pháp
England Nước Anh Tiếng Anh Người Anh
Germany Nước Đức Tiếng Đức Người Đức
Italia Nước Ý Tiếng Ý Người Ý
Australia Nước Úc Tiếng Anh Người Úc
Thailand Nước Thái Lan Tiếng Thái Người Thái
Laos Nước Lào Tiếng Lào Người Lào
China Nươc Trung Quốc Tiếng Trung Quốc Người Trung Quốc

Listen to Audio of Nationality in Vietnamese Language:

Nationality in Vietmamese Language

do you speak vietn