Vietnamese classifiers list

Here is list of Vietnamese classifiers list:

ItemSound in VietnameseMeaning

booklet Quyển từ điển  Dictionary
Book Tờ báo  Newspaper
Animal Con mèo  Cat
Thing Cái bát  bowl
Thing Cái ghế  Chair
Animal Con chuột  Rat
Cái Cái bàn  Table
Thing Cái bút bi  Pen
Thing Cái bút chì  Pencil
Thing Cái chăn  Blanket
Thing Cái chìa khoá  Key
Thing Cái dao  Knife
Thing Cái đèn  Light
Thing Cái đĩa  Plate
Thing Cái điều hoà  Aircon dition
Sheet Tấm bản đồ  Map
Thing Cái đồng hồ  o’clock/watch
Thing Cái nhẫn  ring
Thing Cái màn  misquito net
Thing Cái mũ  hat
Thing Cái phích  Thermos
Thing Pants  Cái quần
Thing Cái quạt  fan
Thing Cái thìa  spoon
Thing Chiếc xe đạp  bicycle
Thing Chiếc dép  a sandal (pair of sandal: đôi dép)
Fruit Quả dưa hấu  Water melon
Fruit Quả dứa  pineapple
Thing Cái điện thoại  mobilephone

YOU CAN CHECK ANOTHER POST ON OUR WEBSITE: CLASSIFIER IN VIETNAMESE
1. Answer the following questiosns:
a. Đây là cái gì?
b. Đó là cái gì?
c. Kia là cái gì?
d. Cái này Tiếng Việt gọi là cái gì?
e. Cái gì đây?
ê. Kia là cái gì và cái này gọi là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *