Family in Vietnamese Language

In this lesson you will learn how to talk about Family in Vietnamese Language

Item Sound in Vietnamese Example
Older brother Anh trai  Anh trai tôi 23 tuổi
Older brother   Bà tôi là bác sĩ
father’s elder sister Bác gái  Bác gái tôi là bác sĩ
Parents Bố mẹ  Bố mẹ tôi đều là giáo viên
Bố Bố  Bố Lan rất vui tính
father’s younger sister   Cô là em gái của bố tôi
Uncle Cậu  Cậu Long là em của mẹ tôi
Mother Mẹ  Mẹ tôi là người Úc
Younger sister Em gái  Em gái tôi thích ăn bún chả ở Hàng Than
Grandfather Ông  Ông tôi đã về hưu
mother’sfather Ông ngoại  Ông ngoại của tôi thích chơi cờ
How old is your father? Bố anh bao nhiêu tuổi?  Bố tôi 53 tuổi
Who is this? Đây là ai?  Đây là mẹ tôi
auntie   Dì Liên là em của mẹ tôi
Mother Mẹ  Mẹ tôi là chị của mẹ em Lan
Ông nội (grandfather) Ông nội  Ông nội của em thích chơi cờ

I. Answer the following questions:
1. Bố anh làm gì?
2.Mẹ anh là người nước nào?
3. Bố mẹ anh là người Úc phải không?
4. Mẹ anh có phải là người Úc không?
5. Anh có bao nhiêu em trai và anh trai?
6. Vợ của anh làm gì?
7. Anh có chị gái không?
8. Nga có phải là chị gái của anh không?
9. Bà ngoại của anh bao nhiêu tuổi?
10. Anh có vơ/người yêu chưa?
11. Tại sao mẹ chị ấy không thích anh?
12. Bà An có phải là mẹ của cô Mai không?
13. Ông An là chồng của bà Lan đúng không?
II. Using the family tree and describe your family in Vietnamese:

gia đình trong tiếng việt