Monthly Archives: May 2015

weather and climate in Vietnamese

weather and climate in Vietnamese 1. SEASONS IN VIETNAMESE LANGUAGE: Mùa xuân Mùa hè Mùa đông Mùa thu Nóng: hot Hơi lạnh: a bit cold Ấm: warm Ẩm: humid Nắng: sunny 1. WEATHER AND CLIMATE IN VIETNAMESE LANGUAGE: Mưa rào: rain shower Mưa phùn: Drizzle Tuyết Gió: windy Thunderbolt: Sét chớp: lightning Sao: star Cầu […]