How to use verb “NHỚ ” in Vietnamese

vietnamese teacher in hanoi
HOW TO SAY REMEMBER IN VIETNAMESE LANGUAGE

How to use verb “NHỚ ” in Vietnamese

VERBS “NHỚ” + (NHÉ)

1. Usage:

This structure is used to remind someone to do do something

Strucuture: Subject + nhớ + động từ + (nhé)Ví dụ:

–       các em nhớ làm bài tập đầy đủ.

–       Anh nhớ mua cà phê cho em em nhé

How to use the verb “Nhớ” in vietnamese

2. DRILL

Use the structre “ Nhớ + động từ + nhé” to complete the following sentences:

Example: Nếu mưa, em nhớ mặc áo mưa nhé.

a)    Trời nắng lắm, con____________________________________________

b)   Khi em đi Hà Nội, anh nhớ _____________________________________

c)   Khi đi Hạ Long, anh nhớ mang__________________________________    

d)   Đấy là bài tập về nhà, các em ___________________________________    

e)    Chiều nay mẹ về muộn, các con_________________________________             

f)    Nếu bác thấy mệt, bác_________________________________________             

g)   Nếu em không làm được, em____________________________________

h)   Nếu không có đủ tiền,_________________________________________    

i)     Trước khi ra ra khỏi nhà, anh___________________________________             

j)     Anh rất cần quyển sách đó. Chiều nay đi làm về, em ________________                      

k)   Trước khi ăn cơm, con________________________________________             

l)     Sau khi uống cà phê với bạn về, anh______________________________             

YOU CAN DOWNLOAD THE PDF FILE How to use the verb nho in vietnamese