Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt LESSON  11: WEATHER IN VIETNAMESE LANGUAGE THỜI TIẾT TRONG TIẾNG VIỆT     Tuyết: snow Mưa phùn:drizzling rain Mùa hè: summer Mùa đông: winter Lạnh:cold Dễ chịu: comfortable Gió:Windy Mây: cloud Mát: cool Trời: sky,weather Áo mưa: raincoat Nóng: hot