CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

TIẾNG ANH GIAO TIẾP – COMMUNICATION 1

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC COM 1 Ở VIETLESSON.

 1. Chương trình học kéo dài 03 tháng – tuần 2 buổi.
 2. Chương trình học bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh.

 1. English for communication 1 bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và việt.
 2. Ngữ pháp: Nouns, pronouns, Present continuous, Prepositions of place, Articles – a/n, the, Countables / Uncountables (some/any), Infinitives, Adverbs of frequency, Prepositions of movement, Silly Mistakes Pres simple / contin review, Going to – What is Going to Happen
  Will grammar practice, Superlative.
 3. Từ vựng: Alphabet, Numbers, Classroom objects, The English Class, The family, Spy catcher, Useful adjectives, Food and drink, Food Battleships, Sports, On the phone,Clothes, facial feature, body parts, building, House, building, cities,  Food and drink…
 4. Phát âm: Phát âm chuẩn IPA
 5. Chủ đề: The basics, Hello, Goodbye, Smiles, Knowing me, knowing you, Family and Friends, World of Work, Fashion and Appearances, Food and Drink, Daily Routine, Sport & leisure, house & direction, Space and the Future – focus on cars/transport, Communication Skills focus – giving and listening to instructions, holiday, healthy living.
 6. Nghe: Mỗi bài đều có nghe theo chủ đề, từ trình độ dễ đến khó
 7. Viết: Mỗi bài đều có chủ đề viết và giáo viên sẽ sửa bài tập cho từng người. Đây là nền tàng để học viên có thể học lên cao học IELTS.

II. KHI BẠN ĐI HỌC BẠN ĐƯỢC QUYỂN LỢI GÌ?

 • Giáo viên: Giáo viên là người Anh. Sống và làm việc ở Việt Nam lâu dài. Cô/ thầy có kinh nghiệm trong việc giảng dạy.
 • Bạn được phát toàn bộ giáo trình. Bộ giáo trình của Vietlesson được các giáo viên viết đầy đủ và khoa học.
 • Bạn được miễn phí tham gia coffee talk trong vòng 06 tháng.
 • Ngoài ra bạn còn được tham gia các chương trình language exchange với người nước ngoài ở Vietlesson nữa: LANGUAGE EXCHANGE

Ngoài ra bạn còn được tham gia COFFEE TALK hàng tuần do Vietlesson tổ chức

CAM KẾT SAU KHOÁ HỌC:

 1. Phát âm chuẩn, Khối lượng từ vựng lớn – Bạn sẽ đủ khả năng tự học.
 2. Tự tin khi giao tiếp
 3. Nói chuẩn hơn với người nước ngoài.
 4. Để kiến thức cơ bản để ôn thi IELTS.

Địa chỉ:

 • Vietlesson, 26 ngõ 34 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
 • Vietlesson 25 ngõ 23 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0868 420 777 và 024 37100 422.
 • Facepage: https://www.facebook.com/vietlessoncoffeehouse/
 • Học phí gốc 5500.000 VND.