HỎI QUỐC TỊCH TRONG TIẾNG VIỆT – WHAT IS YOUR NATIONALITY?

HỎI QUỐC TỊCH TRONG TIẾNG VIỆT

WHAT IS YOUR NATIONALITY?

 

  • Tại câu lạc bộ quốc tế ( At the International Club)

( Nhân vật: Misaki- Japanese và Ali- Singaporian)

 

M:         Chào anh! How do you do?

A:         Chào chị! How do you do?

M:        Xin lỗi. Anh từ đâu đến?

Excuse me. Where are you from?

A:         Tôi từ Singapo đến.

I am from Singapore.

Còn chị, chị từ đâu đến?

And you, where are you from?

M:        Tôi từ Nhật đến

I am from Japan

A:         Xin lỗi. Tên chị là gì?

Excuse me. What is your name?

M:         Tên tôi là Misaki

My name is Misaki

Còn anh, tên anh là gì?

And you, what is your name?

A:         Tên tôi là Ali

My name is Ali

M:        Anh là thành viên câu lạc bộ phải không?

You are a club- member, aren’t you?

A:         Ồ, không. Tôi không phải là thành viên. Tôi là khách

Oh, no. I am not a member. I am a visitor

Còn chị, chị là thành viên phải không?

And you, you are a member, aren’t you?

M:        Vâng. Tôi là thành viên

Yes. I am a member

A:         Chị là nhân viên sứ quán Nhật phải không?

You are an officer at the Embassy of Japan, aren’t you?

M:         Ồ, không. Tôi là sinh viên

Oh, no. I am a student

Còn anh, anh làm nghề gì?

And you, what is your job?

A:         Tôi là thương gia 

I am a businessman

M:         Xin lỗi. Tôi có cuộc hẹn gặp ở nhà bây giờ

I am sorry. I have an appointment at home now

Tạm biệt anh nhé 

Good-bye

A:         Chào chị. Hẹn gặp lại chị.

Good-bye. See you again

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]