Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House

Enter “Trở thành” or “Trở nên” into the empty collaboration – vietlesson 

Điền từ “Trờ thành” hoặc “Trở nên”  vào ô trống cho thích hợp :

1, Tôi rất mừng vì cậu bé ấy đã ….. chăm chỉ hơn .

2, Sau động đất , căn nhà ấy đã ….. một đống gạch vụn .

3. Sau năm năm , mảnh đất này …… rất có giá .

4. Nếu thường xuyên tập thể dục thì chúng ta sẽ ….. khoẻ mạnh .

5. Chúng tôi hi vọng rằng , cuộc sống của bà ấy sẽ ….. thuận lợi hơn .

6. Bố mẹ luôn muốn con mình …… một người có ích cho xã hội. .

7. Khi tôi còn nhỏ , tôi rất muốn trở nên nổi tiếng . Tôi đã mơ ước ….. ca sĩ hoặc diễn viên điện ảnh .

8.  Cô lee học tiếng việt rất giửi , cô ấy muốn ….. một giáo viên giỏi .

9. Chúng tôi ….. bạn của nhau cách đây mười năm trước .

10. Tháng bảy , trời ….. nóng hơn .

Contact us : Vietlesson Coffee House !

Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House Word fill exercises in the blanks – Vietlesson Coffee House