Vietlesson exercise – dùng mẫu câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House

Vietlesson exercise – Vietlesson Coffee House

Dùng mẫu câu “Nhớ + động từ + nhé” để hoàn thành các câu sau

1.Nếu mưa , em ………..

——> Nếu mưa , em nhớ đóng của lại nhé 

2.Trời nắng lắm , con …………….

3.Khi đi trên đường phố ở Hà Nội , anh ……………….

4.Đây là bài tập về nhà , các em …………………..

5.Trướ khi ra khỏi nhà , anh ………………

6.Nếu bác không khoẻ , bác ……………….

7.Chiều nay mẹ đi làm về muộn , không nấu cơm được . Con ………………..

8.Anh rất cần quyển sách đó chiều nay . Em ……………

9.Trước khi ăn cơm , con …………………….

10.Trước khi đi học , em ………………..

 

logo-vietlesson
logo-vietlesson

Contact Us : Vietlesson Coffee House