Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Vietlesson Exercise – biến đổi câu – Vietlesson Coffee House

Biến đổi các câu sau thành câu hỏi , dùng từ “ hả ” ở cuối câu

Mẫu : Ngày mai là thứ bảy .

—-> Ngày mai là thứ bảy hả em

1.Bây giờ là 7 giờ đúng.

2.Chị ấy mới lấy chồng.

3.Ngày mai chúng ta được nghỉ học.

4.Cô ấy không biết nói tiếng Pháp

5.Hôm nay có mưa.

6.Anh không quen ông ấy.

7.Chị ấy bấy ăn ngon lắm.

8.Nhà hàng xóm mứoi mua tivi màn hình phẳng.

 

Contact us : Vietlesson

Facebook : Vietlesson Coffee House

logo-vietlesson-vietlesson exercise