Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House

Chuyển đổi câu – Vietlesson Coffee House

Chuyển đổi các câu sau theo mẫu “…. Không …. Nào

Mẫu : Người nào cũng thích bộ phim này .

—--> Không người nào cũng thích bộ phim này.

1. Ngày nào trời cũng mưa

2.Buổi học nào anh ấy cũng đến muộn .

3.Thứ bảy nào chúng tôi cũng gặp nhau.

4.Món ăn nào ở Huế anh ấy cũng cảm thấy ngon.

5.Mưa to , người nào cũng muốn ra khỏi nhà.

6. Bài hát nào của nhạc sĩ ấy cũng hay.

7.Bộ phim nào anh ấy cũng muốn xem.

8.Khi nào tôi ăn cũng ăn sáng.

9.Bộ phim tôi đang đón chờ nhất.

10.Thời tiết rất đẹp .

 

Contact us : Vietlesson.com

Vieltlesson Coffee House
Vieltlesson Coffee House