Author Archives: vlsadmin

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House Normally, weekdays in Vietnam are like other countries in the world. a week is usually seven days and Sunday is always a holiday [WATU 5] Các bài kiểm tra khác : Vietlesson Test Beginner A1,A2 Vietlesson Test Intermediate B1   Day of the week Vietnamese language […]

Vietlesson Test – Intermediate B1

Vietlesson test – Intermediate B1 – Vietlesson Coffee House [WATU 9] Contact us : Vietlesson Coffee House Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1

ĐỂ HỌC GIỎI TIẾNG ANH BẠN NÊN LÀM GÌ?

ĐỂ HỌC GIỎI TIÊNG ANH, BẠN NÊN LÀM GÌ? Vietlesson hình thành trên cơ sở mang ngôn ngữ với văn hoá đến gần nhau hơn. Sau đây là những kinh nghiệm mà Vietlesson xinh tổng kết để các bạn có thể tham khảo để nâng cao việc học tiếng Anh của mình. Để học tốt  […]

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP – COMMUNICATION 1 I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC COM 1 Ở VIETLESSON. Chương trình học kéo dài 03 tháng – tuần 2 buổi. Chương trình học bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh. […]

Ordinal numbers in Vietnamese language

ORDINAL NUMBERS IN VIETNAMESE LANGUAGE 1. One to Ten Không Một Two: Hai Ba: three Four: Bốn Five: Năm Six: Sáu Seven: Bảy Eight: Tám Nine: Nine Ten: Mười 2. Eleven to Nineteen Eleven: Mười một Twelve: Mười hai Thirteen: Mười ba Fourteen: Mười bốn Fifteen: Mười lăm Sixteen: Mười sáu Seventeen: Mười bảy Eighteen: […]