Category Archives: Blog

The month of the year in Vietnamese Language – Vietlesson Coffee House

The month of the year in Vietnamese Language The month of the year in Vietnamese Language. [WATU 6] contact to us : Vietlesson Coffee House The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese Language .The month of the year in Vietnamese […]

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House

Day of the week Vietnamese language Vietlesson Coffee House Normally, weekdays in Vietnam are like other countries in the world. a week is usually seven days and Sunday is always a holiday [WATU 5] Các bài kiểm tra khác : Vietlesson Test Beginner A1,A2 Vietlesson Test Intermediate B1   Day of the week Vietnamese language […]

CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK Ở VIETLESSON

CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK 1. VÀI NÉT VỀ CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK Đây là hoạt động luyện tiếng Anh do Vietlesson tổ chức đầu tiên vào 2015 với hơn 5000 thành viên. Cho đến nay hoạt động này đã mang đến những tác động không hề nhỏ đến cộng đồng học tiếng Anh ở […]