Category Archives: Khóa học Tiếng Anh được quan tâm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP TIẾNG ANH GIAO TIẾP – COMMUNICATION 1 I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC COM 1 Ở VIETLESSON. Chương trình học kéo dài 03 tháng – tuần 2 buổi. Chương trình học bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh. […]