Category Archives: Chưa phân loại

Vietlesson Test – Intermediate B1

Vietlesson test – Intermediate B1 – Vietlesson Coffee House [WATU 9] Contact us : Vietlesson Coffee House Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1 Vietlesson Test – Intermediate B1

HỎI QUỐC TỊCH TRONG TIẾNG VIỆT – WHAT IS YOUR NATIONALITY?

HỎI QUỐC TỊCH TRONG TIẾNG VIỆT WHAT IS YOUR NATIONALITY?   Tại câu lạc bộ quốc tế ( At the International Club) ( Nhân vật: Misaki- Japanese và Ali- Singaporian)   M:         Chào anh! How do you do? A:         Chào chị! How do you do? M:        […]

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt LESSON  11: WEATHER IN VIETNAMESE LANGUAGE THỜI TIẾT TRONG TIẾNG VIỆT     Tuyết: snow Mưa phùn:drizzling rain Mùa hè: summer Mùa đông: winter Lạnh:cold Dễ chịu: comfortable Gió:Windy Mây: cloud Mát: cool Trời: sky,weather Áo mưa: raincoat Nóng: hot

Nouns in Vietnamese Language – Learn Nouns in Vietnamese

Nouns in Vietnamese Language 1. This Lesson we will learn NOUND IN VIETNAMESE LANGUAGE  Vietnamese words has a group of world call classifiers, which indicate the semantic class to which a class of words belongs. Classifiers NOUNS IN VIETNAMESE LANGUAGE express a wide range of categories, such as size, shape, tree, fruits, animals, ect. Cái, con, […]

Tones in Vietnamese

I. Vietnamese (Tiếng Việt) has six tones – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE 1/ Không dấu: Ba 2/ Dấu Huyền: Bà 3/ Dấu Sắc: Bá 4/ Dấu Hỏi: Bả 5/ Dấu Ngã: Bã 6/ Bạ: Bạ II. LISTEN TO THE FOLLOWING AUDIO – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE   Ba (Không dấu) Bà (Dấu huyền) Bả: Dấu […]