CYNTHIA WINN

NGƯỜI ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG
CLB COFFEE TALK

Cynthia Winn một người phụ nữ đặc biệt đối với Vietlesson. Tất cả những ai đã từng biết COFFEE TALK ắt hẳn sẽ không quên được Cynthia Winn. Cô đến du lịch và dành tình yêu trọn vẹn cho Vietlesson và Hà Nội. 

Cynthia dành hàng giờ để sửa từng câu chữ tiếng Anh cho học viên của Vietlesson.

Cynthia không dạy bất cứ lớp tiếng Anh nào của Vietlesson nhưng Cô chính là người đã lắng nghe, sửa từng câu chữ cho học viên của Vietlesson.

Với Vietlesson và những người từng biết đến cô không ai không thể quên được một người phụ nữ phúc hậu với giọng tiếng Anh – Mỹ đến từ California.

Hiện tại Cynthia không sống ở Vietlesson nhưng với những đóng góp của cô đã tạo ra nhiều giá trị cho người học tiếng Anh ở Hà Nội.

vietlesson courses