Advanced Vietnamese (C1) – Tiếng Việt hoàn thiện 1

TIẾNG VIỆT HOÀN THIỆN 1 (C1)

Đây là khóa học được thiết kế dựa trên trình độ C1 của chương trình Năng lực tiếng Việt. Nếu như bạn đã hoàn thành toàn bộ chương trình A1, A2, B1, B2 thị đây là một chương trình bạn có thể dùng để tham gia kì thi năng lực C1. Đây là trình độ cao và khi bạn đọc thông tin về khóa học này bạn không cần dùng tiếng Anh nữa. Tuy nhiên, để tạo sự hoàn thiện Vietlesson vẫn giới thiệu bằng tiếng Anh bên dưới để các chương trình xâu chuỗi với nhau. 

 

The course is designed for students who have done Beginner 1 (A1), Pre-Intermediate Vietnamese course (A2), Intermediate 1 (B1) and Intermediate 2 in a series of 6 courses of VIETLESSON 

If you have done about nine to 10 months of course with a private teacher or with other programs and would like to join the course please arrange the test with us to follow this program.

This the course number 5 in our Vietlesson series

After completing the course your level will be classified as Intermediate level (C1 level)

Following the same course structure and fun emphasis as the first, this course helps build vocabulary and sentence structure.

Each lesson is broken down into logical exerciseswhich focus onconversation and pronunciation, listening and writing.

Homework exercises are also a key focus, including our online app which mirrors the course lessons.

That to pick up any language is to not be discouraged. Many students are unconfident for a long time, very often throughout the first courses. It’s about chipping away slowly and consistently and having faith that you can achieve your language goals.

Advance 1  is the course where we see many students enjoying their new home and embracing Vietnamese culture much more.

Sau đây là chương trình học của khóa tiếng Việt C1:

 1. Bệnh tật
 2. Dịch vụ sửa chữa
 3. Câu chuyện của những người bạn về hưu
 4. Đi du lịch với trường và công ty
 5. Hồ Gươm
 6. Nấu nướng
 7. Bàn về giáo dục
 8. Kinh tế của Việt Nam
 9. Khoa học
 10. Bệnh tật
 11. Thể thao
 12. Nghệ thuật

Chương trình có 12 chủ đề với 30 bài học trong khóa học.

 • Check out our review on Tripadvisor click (HERE)
 • Check out our FACEBOOK PAGE click (HERE).’
 • To check out our Fee & New courses  click (HERE)
 • Check out BEGINNER 2 – PRE-INTERMEDIATE COURSE click (HERE)
 • Check our survival Speaking class: (HERE)
 • Check out our INSTAGRAM (HERE)

6.830.000 

Danh mục: