SAM POTTER 

ENGLISH TEACHER – CERTIFIED TEFL TRAINER – FOUNDER OF VIETLESSON 

Năm 2015, Sam Potter cùng với bà Cynthia khởi động một chương trình tiếng Anh “COFFEE TALK – NÓI TIẾNG ANH BÊN NHỮNG LY CÀ PHÊ”.

Sam là một trong những người sáng lập Vietlesson. Sam là một giáo viên vô cùng đặc biệt. Đến từ nước Anh xinh đẹp và với nhiều kinh nghiệm trong đào tạo chăm sóc khách hàng, Sam mang đến một sự mới mẻ trong việc giảng dạy tiếng Anh. Không còn là những bài học khô khan trong việc học giao tiếp, Sam mang đến sự sáng tạo, thân thiện và chuyên nghiệp trong việc học tiếng Anh.

Sam đã dành 5 năm vào chủ nhật hàng tuần để giúp các bạn học viên, sinh viên và học sinh ở Hà Nội phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. 

Ngoài những kinh nghiệm của mình, Sam còn là TEFL trainner (Đào tạo giáo viên tiếng Anh của ITTI của Mỹ).

 

Meet Sam Potter, the founder of Vietlesson, a language school that specializes in teaching English and Vietnamese. Originally from England, Sam has been living in Vietnam for over 12 years and is fluent in Vietnamese. With 9 years of experience as an English teacher, Sam has developed a deep understanding of the Vietnamese language and culture.

Sam is a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) teacher certified by ITTI New York, and has a passion for helping students learn and achieve their language goals. He believes that language learning should be fun, engaging, and personalized to the student’s needs and learning style.

In 2015, Sam started COFFEE TALK, a language exchange activity that brings together native English and Vietnamese speakers for casual conversation practice. This initiative has been incredibly successful and has helped many students improve their language skills in a relaxed and supportive environment.

As an excellent and experienced teacher, Sam is dedicated to providing high-quality language instruction to all of his students. He uses a variety of teaching methods, including multimedia resources, real-life situations, and interactive activities to create an engaging and effective learning experience.

 

Get in touch