SAM POTTER 

ENGLISH TEACHER – CERTIFIED TEFL TRAINER

Thầy Sam và cô Cynthia chính là hai người khởi động hoạt động Coffee Talk – Tiếng Anh bên những ly cà phê. Đây là một hoạt động giúp sinh viên, học sinh và học viên người Việt phát âm tiếng Anh tròn vành rõ chữ.

Thầy Sam sinh sống ở Việt Nam nhiều năm và có rất nhiều kinh nghiệm trong dạy tiếng Việt. Thầy không chỉ là giáo viên ESL mà còn là giảng viên đào tạo giáo viên tiếng Anh (TEFL TRAINNNER).

 

Get in touch