Tag Archives: How to say goodbye n hello

Greeting in Vietnamese

Greeting in Vietnamese Language 1. Goodnite: chúc ngủ ngon. 2. See you again: hẹn gặp lại. 3. Hello: chào anh, chị, cô, bác, …… 4. Welcome: xin mời 5. How are you? : bạn khỏe không? 6. Goodbye: tạm biệt, chào. 7. Take care: bảo trọng. 8. Goodluck: chúc may mắn. 9. Have good trip: […]