Tag Archives: VIETNAMESE CLASSIFIERS

Vietnamese classifiers list

Here is list of Vietnamese classifiers list: ItemSound in VietnameseMeaning booklet Quyển từ điển  Dictionary Book Tờ báo  Newspaper Animal Con mèo  Cat Thing Cái bát  bowl Thing Cái ghế  Chair Animal Con chuột  Rat Cái Cái bàn  Table Thing Cái bút bi  Pen Thing Cái bút chì  Pencil Thing Cái chăn  Blanket Thing Cái […]