Author Archives: vlsadmin

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt

Weather in Vietnamese Language – Thời tiết trong tiếng Việt LESSON  11: WEATHER IN VIETNAMESE LANGUAGE THỜI TIẾT TRONG TIẾNG VIỆT     Tuyết: snow Mưa phùn:drizzling rain Mùa hè: summer Mùa đông: winter Lạnh:cold Dễ chịu: comfortable Gió:Windy Mây: cloud Mát: cool Trời: sky,weather Áo mưa: raincoat Nóng: hot

Nouns in Vietnamese Language – Learn Nouns in Vietnamese

Nouns in Vietnamese Language 1. This Lesson we will learn NOUND IN VIETNAMESE LANGUAGE  Vietnamese words has a group of world call classifiers, which indicate the semantic class to which a class of words belongs. Classifiers NOUNS IN VIETNAMESE LANGUAGE express a wide range of categories, such as size, shape, tree, fruits, animals, ect. Cái, con, […]

Tones in Vietnamese

I. Vietnamese (Tiếng Việt) has six tones – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE 1/ Không dấu: Ba 2/ Dấu Huyền: Bà 3/ Dấu Sắc: Bá 4/ Dấu Hỏi: Bả 5/ Dấu Ngã: Bã 6/ Bạ: Bạ II. LISTEN TO THE FOLLOWING AUDIO – TONES IN VIETNAMESE LANGUAGE   Ba (Không dấu) Bà (Dấu huyền) Bả: Dấu […]

CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK Ở VIETLESSON

CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK 1. VÀI NÉT VỀ CLB TIẾNG ANH COFFEE TALK Đây là hoạt động luyện tiếng Anh do Vietlesson tổ chức đầu tiên vào 2015 với hơn 5000 thành viên. Cho đến nay hoạt động này đã mang đến những tác động không hề nhỏ đến cộng đồng học tiếng Anh ở […]

Becoming a better designer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]